Tag: Dzień Mamy

Ilustracja na Dzień Mamy

Mama nauczycielka

Od momentu narodzin stajemy się kobietami. Każdego dnia Mama nadzoruje i kieruje tym procesem. Pozwala zrozumieć kobiecość, zaakceptować i pokochać siebie oraz kształtuje osobowość. Ciepło, mądrość, szczerość i piękna dusza, to czyni nas prawdziwymi kobietami. Na Matce jako na pierwszej i najważniejszej osobie spoczywa ogromny obowiązek. Zobowiązanie do nauczenia szacunku, szczęścia, odpowiedzialności za siebie i za innych oraz przysposobienie do funkcjonowania w dorosłym życiu, a co za tym idzie bycia dobrą żoną i matką. Jest nauczycielką otaczającego świata pokazuje, że jednocześnie można być delikatnym i twardym, niezależnym i empatycznym. Uczy jak odróżnić dobro od zła. To wszystko spoczywa na jej barkach. Relacja Mama Córka narosła mistycznymi stereotypami. Społeczeństwo osadzone zostało w kulturowym nurcie Matki Polki. Nie jesteśmy takie jakie chcemy tylko takie jak powinnyśmy być.

Continue reading